FS Series Integrated Bus I/O Module

PROFINET Protocol I/O Module EtherCAT Protocol I/O Module CC-Link Protocol I/O Module DeviceNet Protocol I/O Module CC-Link IE Field Basic Protocolt I/O Module CANopen Protocol I/O Module EtherNet Protocol I/O Module